Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

VIDEO, HÌNH ẢNH

Video, hình ảnh
TRANG CHỦ > VIDEO, HÌNH ẢNH

LỄ KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Video đĩa DVD kỉ niệm tốt nghiệp

Tiếng nói của học sinh về trường